צוואות

בהעדר צוואה, יעבור הרכוש על פי סדר הירושה שקובע החוק, גם אם אינה תואמת את רצון המוריש.
צוואה חוקית ותקפה, גוברת על סדר הירושה שקבוע בחוק. 

צוואה היא מסמך משפטי חשוב מאין כמותו, באמצעות צוואה יכול כל אדם לקבוע, על פי רצונו ושיקול דעתו, מי יירש את רכושו לאחר מותו.
חשוב מאוד לערוך את הצוואה מול עורך דין המתמחה בדיני משפחה על מנת שהצוואה תהיה בעלת תוקף משפטי מחייב ורצונו של המוריש, ייצא אל הפועל.
עורך הדין יסייע לכוון אתכם בבחירת סוג הצוואה וניסוחה ואף ידאג לנסח את התיקונים בצורה נכונה ומדויקת שלא תפגע בחוקיות הצוואה.

קיימים ארבעה סוגים של צוואות –
צוואה בעדים:
זהו הסוג הנפוץ ביותר של צוואה. מדובר על מסמך אשר מנוסח על ידי עורך דין, על הצוואה חותמים שני עדים כשרים אשר
אינם נהנים מהצוואה ויש להקפיד כי הנהנים מן הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכתה כך שלא תהיה עילה לפסילת הצוואה.

צוואה בכתב יד:
הצוואה כתובה בכתב ידו של המצווה, חתומה על ידו ויש עליה תאריך. במרבית המקרים, צוואה בכתב יד אינה מומלצת משום שלרוב, היא אינה נבדקת על ידי עורך דין ולכן עלולים להיות בה פגמים, אשר יביאו לפסילתה. 

צוואה בפני רשות:
אמירה בעל פה של המצווה בפני שופט, רשם או נוטריון. השימוש בסוג זה של צוואה הוא נדיר. 

צוואה בעל פה ("צוואה משכיב רע"):
צוואה זו רלוונטית כשהמצווה נמצא בסכנת חיים במקרה כזה, אותו אדם מצווה בפני שני עדים את צוואתו בעל פה, ועל העדים לערוך זיכרון דברים ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושות (יש הנוהגים לתעד צוואה זו בווידאו).

היה והאדם נשאר בחיים, הצוואה מתבטלת כחודש מהמועד בו הסתיים האיום על חיי המצווה. 

בהמשך לאמור לעיל, קיימת גם צוואה הדדית, זוהי צוואה משותפת של בני זוג המורישים את רכושם זה לזו והצוואה יכולה לקבוע גם מי יהיו היורשים שלאחריהם. בצוואה מסוג זה יש להתייחס למצב בו יבוצע שימוש לרעה בצוואה לאחר מותו של אחד מבני הזוג.

 

מעוניינים לתאם פגישה?