הסכמי גירושין ופרידה

הסכם גירושין הינו חוזה פרידה בין בני זוג אשר הפך שכיח בשנים האחרונות ואין ספק שהוא הדרך המכבדת ביותר לסיים פרק רגיש ומשמעותי בחיינו.
גם בית המשפט רואה בחשיבותו של הסכם זה ולכן על פי חוק "הסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה), תשע"ה – 2014", מחויבים בני הזוג לפנות להליך גישור בטרם פתיחת הליכים משפטיים.
הסכם גירושין בבסיסו מתייחס לשלושה נושאים עיקריים, חלוקת רכוש, משמורת ומזונות ילדים (ניתן לפתוח ולדון בענייני משמורת ומזונות בכל עת, כל עוד מדובר בשינוי נסיבות מהותי).
יחד עם זאת, כל מקרה לגופו ולכן ההסכם צריך להיות מותאם באופן ספציפי לנסיבות המקרה.
דיני המשפחה בישראל, קובעים כי הסכם גירושין יהיה בעל תוקף משפטי מחייב, רק אם קיבל את אישורו של בית המשפט האזרחי או הדתי.
בית המשפט יוודא כי אכן בני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם ומבינים את תוכנו.
בית המשפט רשאי לעבור על סעיפי ההסכם ואף לתקנם כחלק מתנאי אישורו.
יש להתייחס לעובדה כי בית המשפט אליו הוגש ההסכם הוא יהיה בית המשפט אשר ידון במקרים בהם יידרש לפתוח את ההסכם מחדש.
ובכל מקרה במידה ומדובר בבני זוג יהודים יש לפתוח תיק ברבנות לקביעת מועד דיון על מנת לתת תוקף לגירושין.

ניתן לבטל את הסכם הגירושין בהתאם לנסיבות באופן מלא או חלקי, במידה ונפל בו פגם.
ביטול הסכם גירושין או שינויו ללא הסכמת הצדדים נעשה בנסיבות מיוחדות ודורש בד"כ ייצוג משפטי.

זקוקים לייעוץ נוסף ?